En tågresa till fots

Har sedan några månader velat gå fram och tillbaka mellan Torngårds station och Segerstads station på den gamla banvallen på Öland. I fredags blev det dags, vädret var optimalt med nästan tio graders värme och molnigt när jag började som blev till sol på väg tillbaka.
 
Banvallen är en del av det gamla Ölands Järnvägar som existerade mellan 1928 till 1961 innan järnvägen lades ned. Den gick mellan Böda i norr till Näsby (Ottenby) i söder. Den sträckan jag gick är totalt fyra kilometer enkel väg och har en rastplats! längs vägen.
 
Jag har sprungit på den delen av banvallen som finns mellan Skärlöv och Kastlösa, denna är omgjord till fin gång- och cykelväg över Alvaret.
 
Något som faktiskt är fint med den sträckan jag gick nu är att träslipersen finns kvar i marken på nästan hela sträckan, antingen helt överväxt, delvis överväxt eller fortfarande frilagt. Mycket bilder blev det tagna i riktning mot Segerstad.
 
Torngård station som inte alls ligger i Torngård utan snarare Solberga
 
Sliperslagret
 
Pass upp för tåg ;-)
 
Det knoppar i december!
 
Hur det ser ut i banvallen
 
Det går framåt om än inte så rakt
 
Tror konstruktionen har något med avrinning att göra. I bakgrunden syns Träby där Träby borg finns.
 
Vad det här är för konstruktion har jag ingen aning om
 
Puckelpist
 
För att ha legat länge i vatten med Ölandstok som växt igenom var slipersen i förvånansvärt bra skick
 
Rastplasten i Seby, består av denna tavla, torrdass, vind-/sovskydd och en grillplats
 
I fint bra skick
 
Ursäkta skämtet, men här har det spårat ur. Skulle tippa att bonden tagit bort slipersen för länge sedan.
 
Tidigare har grindstolparna utgjort en funktion, nu kanske de tjänstgör som riktmärken
 
Min gamla nemisis! Vattnet var nästan knädjupt, men jag kom förbi. Till vänster var det torrt några meter bort.
 
Snart framme och då kommer de spännande konstruktionerna
 
Andreas-tåget är nu framme vid Segerstad station fyra kilometer norr om Torngård station. Nu var det bara att traska tillbaka :-)
 
 
foto - monokrom - segerstad - södra öland - torngård - tåg - ölands järnväg