Dammvallen vid Kritmossen

Ett ställe som jag tidigare haft svårt att hitta till, så även idag när jag väljer att tro mer på min mobil än magkänslan. Åkt förbi några gånger utan att riktigt veta vad dammvallen ligger. När jag konsulterade mobilen tyckte den jag skulle åka norrut 15 minuter med bil till Ekelunda där jag vet att vallen och mossen inte ligger. Det visade sig att parkeringen jag ställt bilen för att leta efter dammvallen var den parkeringen jag skulle stå på. 
 
Innebar att jag snörde på kängorna och gick cirka 10 minuter söderut innan jag var framme. Kanske fel årstid, men nu finns det vatten i mossen vilket det kanske inte gör till sommaren om den blir som den föregående. 
 
Dammvallen är cirka 100 meter lång av skalmurskonstruktion. Det ska enligt uppgift från ortsborna funnits en skvaltkvarn vid dammen, men inga spår syns av den idag. Bredvid vallen finns rester av kvadratiska stenbyggnader som enligt uppgifter är kvarlämnade varulager av kalkstenshällar.
 
Står på dammvallen och blickar norrut
 
Kritmossen, den har en grön ton, så skulle tippa att det är mycket alger i den
 
Kanske inte syns, men det var bra flöde från mossen österut
 
"Varulagrena"
 
Vallen när vi blickar söderut
 
Om ni kommer ihåg så gick jag och farsgubben på Gösslundaleden i höstas, man kan komma till den via denna väg som kallas Örnkulleleden.
 
 
dammvall - foto - kritmossen - södra öland - världsarv - öland