Snart ett minne blott?

Ölands enligt mig vackraste och pampigaste allé - Albrunnaallén - är nu under kapning. Den har sedan många år varit angripen av almsjuka. En del enstaka träd har tagits ned och ersatts med annat. Denna veckan har man sågat ned rejält. Jag tror inte den någonsin kommer bli sig lik. Även om man planterar nytt tar det ju ett antal år innan de träden nått samma höjd.
 
Mest märks det av i norra änden, men man har även tagit enstaka träd i mitten och några i södra änden. De allra flesta på östra sidan om 136:an, det vill säga den "yngre" raden.
 
Ställt mig vid brandkårens infart till gruvan och blickar söderut. Här syns inte så mycket.
 
Här märks desto mer när jag blickar norrut 
 
Tog mig en närmre koll, tycker inte att man borde lämna kvar så mycket som man gör av träden. Plocka ner dem helt hellre.
 
Som ni ser så tappas charmen bort på något sätt
 
Längre norrut fortsätter det likadant. På höger sida där ni ser en mindre dunge har det en gång i tiden stått ett skolhus (det försvann före min tid) och varit igenväxt/täckt, men nu öppnas ytan upp när almar försvinner.
 
Vi håller tummarna att så många träd som möjligt får vara kvar.
 
 
albrunna allé - foto - november - södra öland